Kokoukset

Yhdistyksen kokoukset

Sääntöjen mukaan yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Kokouksissa käsitellään säännöissä määriteltyjen asioiden lisäksi ajankohtaisia asioita, kuten toimintasuunnitelmassa tavoitteiksi määriteltyjä asioita. Kokouksien tarkoituksena on linjata ja kehittää yhdistyksen toimintaa. Kokouksissa kaikilla jäsenseurojen jäsenillä on puheoikeus. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan ja kehittämään yhteisiä asioita.