Yhteystiedot

Yhdistyksen hallitus
 

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa yhdistyksen taloutta. Se laatii mm. toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toiminta- ja tilikertomuksen, kutsuu koolle syys-, kevät- ja ylimääräiset kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat, nimittää ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja hyväksyy hakemuksesta jäsenet ja jäsenten erot, sekä valitsee yhdistyksen edustajat yhdistyksen ulkopuolisiin tehtäviin.

Hallitus voi lisäksi asettaa avukseen erilaisia toimikuntia ja päättää niiden toimivallasta ja tehtävistä.

Savo-Karjalan Suunnistus ry

Hallituksen jäsenet  2023

Puheenjohtaja ja tiedottaja: 
Jere Pajunen 050-5647486 tai s-posti: jere.pajunen@live.com tai jere.pajunen@kalevanrasti.fi


Varapuheenjohtaja: 
Antti Saari  Puh. 044 277 3992 tai  s-posti: antti.i.saari@uef.fi

Sihteeri, kilpailuvastaava/ohjaaja:
Pekka Hiltunen Höljäkänrannantie 19, 75990 Höljäkkä, p. 050-5926218 tai s-posti: pekka.hiltunen.suomala@gmail.com

Nuoriso vastaava: 
Sami Hämäläinen puh. 040 846 0709 tai s-posti: sami.hamalainen76@gmail.com

Jäsenet:
Arto Pesonen Orakaskuja 17 A 4, 78870 Varkaus, p. 0400-210386 tai s-posti: arto.pesonen@luukku.com
Hannu Ruokolainen ( maksut ja nettisivut ) Koivulantie 5, 80140 Joensuu, p. 050-5460112 tai s-posti: hruokolainen@luukku.com

Karttaohjaaja:
Jussi Silvennoinen Ukonkuja 7,  80710 Lehmo, p. 040-7663959
s-posti: jussi.silvennoinen@pp1.inet.fi tai (jussi.silvennoinen@kalevanrasti.fi)

Savo-Karjalan suunnistus ry

Toiminta-alue: Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunta
Kotipaikka: Kuopio

Yhdistyksen tarkoitus:
Ohjata, johtaa ja kehittää suunnistustoimintaa omalla toiminta-alueellaan.
Toimia jäsentensä edunvalvojana yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa.
 

Kuva: Tanja Perkkiö / YLE