Hallinto

Toimintamalli

”Yhdistyksen tarkoituksena on ohjata suunnistustoimintaa alueellaan ja toimia jäsenseurojensa edunvalvoja”.

Käytännössä järjestön tehtävänä on toimia suunnistustoiminnan koordinaattorina ja yhteistyöelimenä jäsenseuroilleen toiminta-alueellaan Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Perustyö eli konkereettinen suunnitustoiminta järjestetään jäsenseurojen toimesta.

Käytännössä Savo-Karjalan Suunnistus ry

  • koordinoi alueella järjestettävää suunnistustoimintaa
  • tarjoaa jäsenilleen suunnistuksen asiantuntemusta, neuvontaa
  • järjestää koulutus ja yhteistyötilaisuuksia
  • edustaa aluetta Suomen Suunnistusliitossa ja toisaalta myös SSL:ää alueella
  • toimii yhteistyössä muiden alueellisten järjestöjen kanssa
  • tekee ulkoista ja sisäistä yhdistyksen tarkoitusta edistävää tiedotus- ja suhdetoimintaa
  • harjoittaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa

Toimintasektorit
Toiminta on jaettu eri osa-alueisiin. Jokaiselle osa-alueelle on nimetty hallituksesta jäsen, sekä lisäksi myös osalle erillinen ohjaaja, jotka vetävät osa-alueen toimintaa yhteistyössä seurojen vastuuhenkilöiden (ja muiden kiinnostuneiden) kanssa. Keskeisenä toimintamenetelmänä on yhteistyön hyödyntäminen, ts. yhteistyötä hyödyntämällä pyritään aktivoimaan toimintaa.

Hallitus
Hallituksen toimintaa ohjaa yhdistyksen säännöt. Keskeiset tehtävät ovat toiminnan koordinointi, yhdistyksen viralliset kokouksien valmistelut ja järjestelyt, edustus ja yhteyden pito SSL:ään ja sidosryhmiin, taloudenhoito (budjetti, laskutus).

Tiedotus
Tiedotussektorin tehtävänä on ohjata seurojen ulkoista tiedottamista, vastata omalta osaltaan alueen toiminnan tiedottamisesta, pitää yhteyksiä medioihin, sekä hoitaa sisäinen tiedottaminen (jäsenkirjeet, tiedotteet, www-sivut).

Kilpailu
Kilpailusektori vastaa kilpailukalenterin laatimisesta yhteistyössä SSL:n kanssa, sekä AM-kilpailuiden myöntämisestä ja niiden järjestelyjen ohjeistuksesta. Tämän lisäksi järjestetään koulutusta ratamestareille ja muihinkin kilpailuiden järjestelyihin liittyviin tehtäviin. 

Kilpailutapahtumista kerätään myös raportteja, joista saatujen havaintojen pohjalta analysoidaan kilpailutaphtumien laatua ja kehitetään niitä edelleen.

Kartta- ja valmennus
Kartta- ja valmennussektori vastaa alueen järjestämien leirien koordinoinista yhteistyössä nuorisosektorin kanssa. Lisäksi järjestetään tarvittavaa koulutusta (valmennus, kartoitus). Lisäksi käsitellään kartta-asioita, kuten maastovarauksia ja karttatoiminnan raportointia.

Kuntosuunnistus
Kuntosuunnistus sektori vastaa kunto- ja harrastesuunnistustapahtumien kehittämisestä ja niihin liittyvästä tapahtumien koordinoinnista, sekä tarvittavan koulutuksen järjestämisestä.

Nuoriso
Nuorisosektori vastaa alueen nuorisotoiminnan yleisestä, sekä yhteisten tapahtumien, kuten nuorisocup, koordinoinnista. Tältä pohjalta syntyy nuorisotoiminnan kalenteri. Tämän lisäksi toimintaan kuuluu nuorille suunnattujen leirien suunnittelu ja järjestely yhteistyössä valmennustoiminnan ja seurojen kanssa, sekä tarvittavan koulutuksen järjestäminen (esim. nuoriso-ohjaaja koulutus).